Elmia Husvagn Husbil

CampingSverige.se

26.6.18

Av: Sandra Irengård Fotograf: MSB
Dela
 

Brandsäkerhet på camping

Många av oss spenderar semestern i husvagnen eller tältet. Brandsäkerheten är minst lika viktig där som i den vanliga bostaden. Räddningstjänsten vill inför resterande sommarmånader särskilt belysa campinglivets brandrisker för att öka allmänhetens säkerhet.

Tänk på brandrisken även på campingen.

Tänk på brandrisken även på campingen.


Nedan har Räddningstjänsten samlat ett antal goda råd till campinggäster. De tar tacksamt emot allmänhetens hjälp för att sprida informationen. Du kan läsa mer om brandsäkerhet på MSB´s hemsida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ladda ner MSB´s broschyr om campingsäkerhet här

MSB arbetar bl a för att utveckla samarbetet med myndigheter, företag m fl för att förebygga och hantera olyckor och kriser.

MSB arbetar bl a för att utveckla samarbetet med myndigheter, företag m fl för att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Fotograf: MSB


5 viktiga tips


*Ha rätt utrustning
Att få en tidig varning vid brand är livsviktigt. Vi rekommenderar brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare för att en tidig upptäckt och därmed möjlighet att ingripa i ett tidigt skede.

*Håll rekommenderade avstånd
Avståndet mellan två husvagnar/husbilar (inkl. förtält) eller tält rekommenderas vara minst fyra meter. Mellan två tält bör det vara minst 3 meter. Det är campinggästernas ansvar att hålla dessa anstånd.

*Säker hantering av gasol
Används gasol för värme eller matlagning krävs god kunskap om hur detta görs på ett säkert sätt.
Kontrollera att utrustningen är hel och alla kopplingar ordentligt åtdragna för att slippa läckage. Skulle gasol läcka ut kan den tränga undan syre och orsaka kvävningsrisk. Ha därför gasolvarnare och god ventilation i anslutning till utrustningen.

*Grilla säkert
Grilla aldrig i tält. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid. Ställ grillen på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Lägg använt grillkol, och även använda engångsgrillar, på avsedd, anvisad plats.

*Se över elutrustning
All utrustning som elansluts ska vara CE-märkt. Kontrollera att alla kablar är hela. Låt en elinstallatör se över elinstallationen i husvagnen eller husbilen. På grund av skakningar under färd rekommenderas även egna regelbundna kontroller.

Kama Fritid AB
Hobby Husvagnar
Autohallen husbilar
Caravan Club of Sweden
Bli annonsör på CampingSverige
Campingsverige.se
Senaste nytt