CampingSverige.se

24.11.16

Av: Sandra Irengård
Dela
 

Nordens bilister - så skiljer de sig åt

Mobilparkeringsföretaget EasyPark har genomfört en stor nordisk undersökning av bilister som visar att svenskarna inte besväras av trafikstockningar och att norrmän irriteras av cyklister.

Besvär av trafikstockning?

Besvär av trafikstockning?


Undersökningen visar flera skillnader i attityden till trafikstockningar ,cyklister och fotgängare. Användandet av mobila tjänster och kunskaper om parkeringsregler är också något som skiljer grannländerna åt. EasyPark har genomfört en undersökning bland bilister i Norge, Sverige, Finland och Danmark där drygt 1000 respondenter per land svarade på frågor om beteenden i trafiken.

Förkortat blev resultatet så här:
- Svenskarna besväras inte av trafikstockningar
- Norrmän irriteras av cyklister
- Finländarna sämst på att parkera med app
- Danskarna kan minst om parkeringsregler

I samtliga fyra länder är bilisterna överens om att trafikstockningar tar upp för mycket tid i deras liv.

I samtliga fyra länder är bilisterna överens om att trafikstockningar tar upp för mycket tid i deras liv.
Fotograf: TT/Nyhetsbyrån


Trafikstockningar engagerar många

En fråga som engagerar är trafikstockningar. Även om alla avskyr dem är svenskarna de som har en mest avslappnad attityd till att sitta fast i bilen - bara en av fyra svenskar känner sig irriterade i en trafikstockning. Finländarna däremot har ett mycket högre stresspåslag - 43 procent uppger att trafikstockningen är något som på testar deras nerver. Danskar och norrmän upplever liknande frustration i rusningstrafik där 39 procent av danskarna och 38 procent av norrmännen uppger att det är något som får dem att koka över.

– Trafikstockningar orsakar inte glädje någonstans. I samtliga fyra länder är bilisterna överens om att trafikstockningar tar upp för mycket tid i deras liv. Men det är intressant att svenskarna har en så pass avslappnad attityd till skillnad från finnarna, säger Anders Bäck, vd för EasyPark Sverige.Finländarna kommer bäst överens med cyklister

Var tredje norrman och var fjärde svensk uttrycker sin ilska mot cyklister i trafiken. I Finland däremot, har både bilister och cyklister ett harmoniskt förhållande till varandra. Endast 15 procent av finländarna är besväras av cyklister i trafiken.
Fotgängare skapar däremot inte någon större irritation i något av de undersökta länderna. I Finland, Sverige och Norge, är endast var tionde bilist irriterad av fotgängare. I Danmark är siffran ännu lägre; 6 procent.

Anders  Bäck, VD EasyPark.

Anders Bäck, VD EasyPark.


Var tredje svensk vill ha fler parkeringsplatser

Jämfört med andra länder har Sverige och Finland den bästa situationen i fråga om parkeringsplatser - var tredje bilist önskar det skulle finnas fler parkeringsplatser. I Norge och Danmark är situationen klart sämre. I dessa länder upplever varannan bilist av brist på parkeringsplatser.

– Alla upplever mer eller mindre brist på parkeringsplatser. Därför är det viktigt att kommuner och parkeringsoperatörer samverkar för att leda trafiken dit där det finns lediga parkeringsplatser. Det tjänar både bilister, parkeringsoperatörer och miljön på. Att utveckla tjänster som därmed stödjer att leda bilisten till en ledig parkeringsplats är en mycket prioriterad sak för oss, ett fokusområde där vi investerar enormt mycket säger Anders Bäck, vd för EasyPark Sverige.

Bilisterna tillfrågades även hur väl de tycker sig känna till parkeringsreglerna. Här finns en klar förbättringspotential i samtliga länder. I Finland uppger nästan en av fyra säger att de inte känner till reglerna ordentligt. Danskarna var värst i denna kategori, 44 procent säger att de inte känner till alla regler. I Sverige är situationen inte mycket bättre, 37 procent. I Norge ifrågasätter en av tre sina egna parkeringskunskaper.

– Om det har gått många år eller till och med decennier sedan man tog sitt körkort är det klart att mycket kunskaper fallit i glömska. Jag tror inte att det här bara gäller parkeringsregler. Det har skett en hel del förändringar i andra trafikregler och bland skyltar. Det här skulle kunna vara ett bra tillfälle för ett spelbolag för att öka och uppdatera bilisternas kunskap om trafik- och parkeringsregler, säger Anders Bäck.

Se också...
Länkar Länkar:
Länkar EasyPark
Kama Fritid AB
Caravan Club of Sweden
Hobby Husvagnar
Autohallen husbilar
  Glömt kod?
Campingsverige.se
Senaste nytt