CampingSverige.se

8.11.17

Av: Sandra Irengård Fotograf: Transportstyrelsen
Dela
 

Se upp för nya vägmärken!

Nu kommer ett nytt vägmärke som varnar för olycka. Regeringen har beslutat om flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit fram nya vägmärken. Allt för att skapa tydliga och tillgängliga regler för trafikanter och myndigheter.

Ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar; H28 Husbilsplats.

Ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar; H28 Husbilsplats.


Förutom nya vägmärken får andra ny betydelse och går från att vara tilläggstavlor till att bli vägmärken. Några symboler övergår till att vara vägmärken.

Vägmärke A41, varning för olycka, är helt nytt.
- Varningsmärket visar en vält bil. Det ger en snabbare förståelse än text. Generellt är symboler lättare att avläsa även för den som inte kan svenska, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har även tagit fram ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar; H28 Husbilsplats. I dag finns endast en allmän skylt för camping- eller husvagnsplatser. Det nya märket gör det möjligt att utmärka att en campingplats bara erbjuder platser för husbilar. Det införs också en symbol för personbil klass II.

Det är regeringen som beslutat om ändringar i olika förordningar, bland annat i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och vägmärkesförordningen (2007:90).

Lagarna träder i kraft 1 december 2017.

- Varningsmärket visar en vält bil. Det ger en snabbare förståelse än text, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

- Varningsmärket visar en vält bil. Det ger en snabbare förståelse än text, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.


Beslutet innebär också:

• Två nya så kallade anvisningsmärken införs; C45 Särskild bestämmelser för stannande och parkering. E30 Särskilda bestämmelser för parkering. Dessa märken förenklar utformningen av parkeringsbestämmelserna.
• Högsta tillåtna hastighet för viss bärgning höjs till 80 kilometer/timmen. Gäller fordon som är särskilt inrättade för bärgning.
• Märkena G11 Färja och G12 Personfärja var tidigare placerade i gruppen symboler. Dessa har nu blivit egna vägmärken.

Ordlista:

Varningsmärke: Varnar för olika typer av faror och uppmanar till extra uppmärksamhet och försiktighet.

Anvisningsmärke: Talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som berörd trafikant måste följa.

Tilläggstavla: Ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

Symbol: Används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida:
transportstyrelsen.se

Kama Fritid AB
Tumbo Husvagnar
Hobby Husvagnar
Caravan Club of Sweden
Dethleffs
Autohallen husbilar
  Glömt kod?
Campingsverige.se
Senaste nytt