CampingSverige.se

Truma Mover kan du montera själv

Dela
fredag den 13.6.13
Foto af: pernille
Klämbeslag av den här typen används för att fästa Truma Mover vid rambalkarna.
En U-formad bygel under fästbeslaget håller fast motorenheten.
Den ena motorn hängs upp i bygeln. På det här stadiet ska man inte dra åt skruvarna för hårt.
Sedan det andra klämbeslaget kommit på plats, är det dags att sätta dit tvärröret.
Dan andra motorenheten kommer på plats.
Två rejäla skruvar, med låsmuttrar, håller fast varje motorenhet vid tvärröret.
När avståndet mellan drivrulle och hjul justeras in (måttkloss medföljer) måste vagnen stå på marken. Därefter kan alla skruvar dras åt och gavelstyckena sättas på plats.
Kablarna till vänster och höger motor måste vara lika långa – de får alltså inte kortas – så att spänningsfallet blir lika stort i båda. Kablarna skyddas genom att dras i plastslangar.
En av många skyddsanordningar är, att Truma Mover bara kan användas när den 13-poliga stickkontakten är ”parkerad” i ett 13-poligt uttag som är kopplat till elektronikenheten. Uttaget fästs med rostfria slangklämmor vid balken.
Elektronikenheten (den lilla grå lådan) bör sitta så nära batteriet som möjligt. Detta medför att man måste göra ett litet urtag i botten på soffan.
Alla kablar klamras noggrant under vagnen.
Kabelstammen kommer upp genom ett hål i golvet. (Se upp, så att inte golvvärmen skadas!) Sedan återstår bara inkopplingen av elektronikenheten.
Klart att provköra!
Se också...
Caravan Club of Sweden
Bli annonsör på CampingSverige
Campingsverige.se
Senaste nytt