Housecar

CampingSverige.se

13.4.17

Av: Sanna Ohlander Fotograf: Torbjörn Lagerwall
Dela
 

Uppdrag: Bli Europas husbilsvänligaste land

I Sverige finns det idag ca 87 000 husbilar registrerade, en ökning med 77 procent sedan år 2008. Den explosionsartade ökningen ställer nya krav på den svenska besöksnäringen, inte minst vad gäller ställplatser för övernattning och basservice.

Lars-Erik Hörmander pekar ut vägen för svenska ställplatser.

Lars-Erik Hörmander pekar ut vägen för svenska ställplatser.
Fotograf: Torbjörn Lagerwall


År 2010 tog SCR Svensk Camping initiativet till projektet Husbilsdestination Sverige. Målet är att göra Sverige till Europas bästa husbilsdestination. För att nå detta arbetar man med att ta fram en branschcertifiering och en tydlig grafisk symbol för begreppet ställplats. Avsikten är att synliggöra husbilsturismen och lyfta in den i den övriga besöksnäringen.

Vi stämde möte med projektledare Lars-Erik Hörmander för att få veta mer. Lars-Erik har sedan början av 1980-talet varit verksam inom den svenska besöksnäringen, först inom hotell-, konferens- och resortbranschen och sedan som turistchef och egen företagare. De senaste åren har hans fokus legat på svensk camping och framför allt husbilsturism.

Som aktiv husbilist har han själv sett den utveckling som skett i Sverige och tvekade inte när SCR kontaktade honom angående uppdraget som projektledare för Husbilsdestination Sverige.

Varför behövs Husbilsdestination Sverige?
– Idag finns enbart parkering och campingplats som begrepp i laglig mening vilket gör det svårt med regelverket kring ställplatser. Därför krävs en branschorganisation som kan ge råd och riktlinjer.

Hur har kriterierna för en ställplats tagits fram?
– Grunden har vi tagit fram tillsammans med Riksförbundet Mobil Fritid, Husbilsklubben och Husbilskompisar. Vi hoppas att det ska kunna ge ett bra underlag för kommuner och privata aktörer att arbeta med när de tar fram planer för ställplatser.

Lars-Erik Hörmander är projektledare för Husbilsdestination Sverige.

Lars-Erik Hörmander är projektledare för Husbilsdestination Sverige.


Positiv respons

Ert mål är att Sverige ska bli Europas husbilsvänligaste land. Hur ska det uppnås?
– I första hand genom att skapa fler ställplatser och anpassade husbilsplatser på campingplatser. Våra riktlinjer och basservice för en ställplats underlättar för alla som vill anlägga en ställplats samtidigt som de skapar en kvalitetsnivå. På begäran har vi tagit fram en informationsbroschyr med råd och rekommendationer som skickats ut till alla kommuner i Sverige.

Hur har responsen från kommunerna varit?
– Otroligt positiv, många har ringt och tackat oss. Tidigare fanns ingen information alls vilket ofta lett till negativ stämning och förbudsskyltar.

Hur ska en kommun som vill bygga ställplatser gå tillväga?
– Först bör man titta på detaljplanen. Tyvärr kan det ta upp till 7-8 år att ändra den, men det går att ordna. Sedan ska man bestämma var ställplatsen ska placeras, vilken servicegrad den ska ha och undersöka hur brand- och säkerhetsföreskrifter ser ut. Här är vår definition av ställplats värdefull eftersom det tidigare inte funnits någon sådan. Sedan är det inte kommunen själv som ska driva ställplatser, men den är länken mellan oss och den som är intresserad av att anlägga en ställplats.

Så här ser det ut, märket för ställplatser som Husbilsdestination Sverige tagit fram.

Så här ser det ut, märket för ställplatser som Husbilsdestination Sverige tagit fram.


Går långsamt

Hur ställer sig SCR till ställplatser som inte är kopplade till campingplatser?
– Syftet med gruppen är att möta husbilsturistens behov och om resultatet då är att det skapas ställplatser istället för fler campingplatser så är detta något som SCR ställer sig bakom. Det viktiga är att Sverige kan ta emot turisterna på rätt sätt på såväl ställplatser som campingplatser.

Ska den lokala campingägaren automatiskt ha den ekonomiska rättigheten till ställplatsen i kommunen?
– Nej, absolut inte. Däremot är det kanske klokt av kommunen att först fråga campingägaren om de är intresserade av att driva en ställplats innan man går vidare med frågan till andra intressenter.

Har ni gjort tillräckligt under de här åren?
– Nej, det tycker jag inte. Det är frustrerande att allt går så långsamt. Ett exempel är vår grafiska symbol för vägmärke ställplats som lämnades in på remiss till Näringsdepartementet i januari 2014. I januari 2016 fick vi svaret att de återkommer med besked när det gäller hantering av vårt remissvar på framställan. Men jag är nöjd med att vi kunnat hjälpa ett antal kommuner med deras ställplatser.

Bananpiren från ovan. Den 1 juni öppnar här en ställplats för ett 80-tal husbilar.

Bananpiren från ovan. Den 1 juni öppnar här en ställplats för ett 80-tal husbilar.


Ställplats på Bananpiren

Vilka kommuner har ni hjälpt?
– Vi har via Turistrådet Västsverige bearbetat de flesta kommuner i Västsverige. Vi har även arbetat aktivt med kommuner i Halland, Småland, Öland, Värmland, Dalarna och med enstaka kommuner i övriga Sverige. Under 2016 har vi tagit fram projekteringsplaner för ett flertal ställplatser bl a i Sotenäs, Partille, Vara, Falköping, Eksjö och Stockholm. Ytterligare ett roligt projekt är den stora ställplatsen mitt i centrala Göteborg på Bananpiren i Göteborgs Hamn. Här står man mitt i city med utsikt över hela Göteborg och varje plats kommer att ha ett unikt vattenläge. 1 juni öppnar ställplatsen som kommer att bli Sveriges största för husbilar med uppemot 80 bilar. Man projekterar för att det ska finnas en viss service på plats med bl a båtförbindelse till city så att man kan ställa bilen kvar på ställplatsen och enkelt ta sig till och från centrum av Göteborg som ligger på andra sidan vattnet.


Vad är nästa steg under 2017?
– Högst på min agenda är att bli klara med certifieringen vi jobbat med och att få det officiella märket för ställplats godkänt. Det kommer att underlätta mycket för både kommunerna och husbilisterna. Vi kommer även medverka till att säkerställa statistiken över antalet övernattande husbilsturister på våra ställplatser och att de skall ingå i den officiella turiststatistiken.

Detta är Husbilsdestination Sverige:

Ett samverkansprojekt med representanter från SCR Svensk Camping, Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), Caravan Club, Riksförbundet Mobil Fritid (RMF), Turistrådet Västsverige samt vid behov medverkar Transportstyrelsen och Polismyndigheten.

Husbilsdestination Sveriges definition av en certifierad ställplats:
”Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet, inom rimligt avstånd, finns tillgång till tömning av avlopp och påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje boende enhet skall vara så stort att rekommendationerna för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses”.

Kravet för att få en certifiering:

- Minst 8 platser
- Plan yta
- Om inte tömning- och påfyllningsservice finns på plats max 3 km till närmaste plats för tömning/påfyllning.
- Sophantering
- Pris- och besöksinformation
- Väl skyltad med bra hänvisningar
- Minsta avstånd mellan fordon enligt gällande brandföreskrifter
- Insamling av besöksstatistik

Basservicen har följande kriterier:

- Platsen bör vara placerad på ett attraktivt och bra läge
- Platsen bör vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen.
- Platsen bör vara väl skyltad med bra hänvisning.
- Prisinformation samt hänvisning till närmaste plats inom rimligt avstånd där man kan finna service för tömning av avlopp, påfyllning av vatten och annan service som man efterfrågar.
- Information på svenska, engelska och tyska.
- Minimiavstånd i enlighet med MSB:s (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) rekommendationer alternativt enligt den lokala brandmyndigheten.

Kama Fritid AB
Caravan Club of Sweden
Autohallen husbilar
Bli annonsör på CampingSverige
Campingsverige.se
Senaste nytt