Elmia Husvagn Husbil

CampingSverige.se

25.4.12

Av: Lars Erik Paulsson
Dela
 

Vad påverkar husvagnsekipagets stabilitet?

Stadigt eller slingrigt – tryggt eller trafikfarligt? Det är många faktorer som påverkar hur husvagnsekipaget uppför sig på vägen.

Säkert har du sett det på vägen någon gång: en bil med tillkopplad släpkärra eller husvagn som verkar åla sig fram i trafiken. Och bakom ratten en förare med svetten i pannan, som arbetar febrilt för att få ekipaget att uppföra sig så som han vill.

Felaktig lastning, eller för hög hastighet i förhållande till ekipagets egenskaper, kan få förödande konsekvenser

Felaktig lastning, eller för hög hastighet i förhållande till ekipagets egenskaper, kan få förödande konsekvenser


Lasta rätt är A och O

Ibland är orsaken uppenbar: En släpkärra fullastad med brädor, som sticker ut ett par meter bakom baklämmen, har ju inga större förutsättningar att vara angenäm att dra.

Men i en husvagn är en eventuell fellastning inte lika uppenbar för betraktaren. Den som till exempel följt något ovederhäftigt råd att kompensera ett högt kultryck genom att lasta förtältet längst bak i vagnen, kommer ganska snart underfund om varför en klockpendel är konstruerad så som den är!

Vid all lastning är grundregeln därför, att allt tungt ska placeras lågt och så nära hjulaxeln som möjligt. Och ju högre upp och ju längre ifrån axeln prylarna placeras, desto lättare måste de vara.

Det är därför ingen tillfällighet, att de flesta husvagnsplanlösningar verkar följa ett standardformulär med kök, kylskåp och garderob i mitten av vagnen.

Kanske i bilen?

Men det kanske inte ens är säkert, att du ska lasta allt tungt i husvagnen. Förhållandet mellan bilens och släpvagnens vikt har nämligen stor betydelse för stabiliteten.

Förtält och campingmöbler fraktar du därför bättre inne i bilen än i husvagnen, och då minskar ju dessutom risken för skador på husvagnens inredning.

Att frakta de tunga prylarna i en takbox på biltaket, är inte en riktigt lika bra lösning. Förvisso flyttas lasten över från vagnen till bilen, vilket ökar ekipagets stabilitet, men samtidigt hamnar bilens tyngdpunkt högre vilket förändrar köregenskaperna.

Det blir alltså lite av att ”välja mellan pest och kolera”, men rekommendationen är ändå att så långt det är möjligt undvika att lasta de riktigt tunga grejorna inne i vagnen.

En stabilisatorkoppling ökar både säkerhet och komfort

En stabilisatorkoppling ökar både säkerhet och komfort


Farlig modenyck

Av avgörande betydelse för stabiliteten, är också hur högt kultrycket är. Ju högre kultryck desto större stabilitet, helt enkelt. Viktigt att komma ihåg är dock, att man aldrig får överskrida det högsta kultryck som gäller för dragbilen eller vagnen – lägst värde av dessa två gäller.

Att på en husvagn montera en cykelhållare på bakgaveln – så som man ofta gör på husbilar – är en minst sagt trafikfarlig modenyck. Och ännu värre blir det, om man försöker utnyttja det takräcke som en del husvagnar är utsmyckade med!

En cykelhållare placerad på husvagnens dragbalkar är därför den bästa lösningen, men det gäller förstås att välja en modell som inte är i vägen när gasolkofferten ska öppnas.

En bortglömd detalj i sammanhanget är det så kallade dynamiska kultrycket – alltså det faktiska kultrycket under körning. Ju rakare vagnens frontgavel är, och ju fortare man kör, desto mer trycker fartvinden på och försöker lyfta husvagnens framände.

Däckens styvhet

Husvagnens däck ser många som ”några runda svarta saker”, som ska vara till så lite besvär som möjligt. Och dessutom ska de vara billiga …

Tidigare präglade pristänkandet även husvagnstillverkaren, och för ett par decennier sedan var åtskilliga vagnar originalutrustade med däck som nätt och jämnt orkade bära upp vagnen.

Numera är däremot allt fler vagnar originalutrustade med däck avsedda för lätta lastbilar – så kallade C-däck – som har en större bärighet men som också har avsevärt styvare sidor.

Tidigare fanns det de som menade, att ett C-däck är alldeles för hårt för att använda på en husvagn. I och med att husvagnstillverkarna numera själva monterar sådana däck, torde dock det argumentet vara motbevisat.

Mer svårpåverkat

Ovanstående faktorer är saker du som husvagnsägare lätt kan råda över. Men det finns andra faktorer som är mindre påverkbara, utan som är mer konstruktionsbetingade. Som till exempel dragbalkarnas längd …

Övertecknad var för åtskilliga år sedan – i samband med ett husvagnstest – ute med en 5,5-metersvagn kopplad bakom en mer än 3 ton tung bil, när jag blev stoppad av en polispatrull som ville kontrollera hur illa vagnen var lastad. Förvåningen blev stor då de upptäckte att vagnen var helt tom, men själv hade jag redan då vagnen hämtades reagerat över hur korta dragbalkarna verkade.

Årsmodellen efter, hade husvagnstillverkaren förlängt balkarna med ett par decimeter.

Det är mycket som måste stämma, för att husvagnsresandet ska bel en behaglig upplevelse

Det är mycket som måste stämma, för att husvagnsresandet ska bel en behaglig upplevelse


Dragbilen

Det finns också detaljer i dragbilens konstruktion, och i förhållandet mellan vissa mått, som har betydelse för ekipagets körstabilitet.

En bil med stort axelavstånd går ju alltid stadigare än en med kort, och detta gäller även vid husvagnskörning.

En bil med kort bakre överhäng – alltså litet avstånd mellan bakaxeln och dragkulans centrum – blir också stabilare än en med långt överhäng, när husvagnen är tillkopplad. Detta beror främst på att förarens rattrörelser – till exempel när han parerar för en kastvind – tack vare den kortare hävstången som avståndet mellan axeln och kulan utgör, i mindre grad överförs till husvagnen.

Sedan finns ju också den ständiga trätofrågan, huruvida dragbilen ska vara fram- eller bakhjulsdriven. Men det är, som man säger, en annan historia.

Tekniska hjälpmedel

För den som vill förbättra husvagnsekipagets stabilitet, finns olika tekniska hjälpmedel.

En stabilisatorkoppling – kallas även friktionskoppling – i stället för den vanliga kulhandsken är en tämligen billig investering. Med en sådan monterad ökar den kritiska hastigheten (alltså den hastighet när det är husvagnen som ”tar över”) med ca 20 – 25 %. Samtidigt blir också hela ekipaget behagligare att köra.

Mer avancerade – och samtidigt dyrare – är de elektroniska antisladdsystem (Al-Ko ATC och Peitz IDC, för att nämna de vanligaste) som en del moderna husvagnar är utrustade med.

Stabilisatorkopplingar och antisladdsystem ska dock närmast ses som ”trygghetshöjande” utrustning, som inte kan upphäva fysikaliska grundlagar eller ersätta sunt förnuft!

Last i gasolkofferten höjer kultrycket – och därmed stabiliteten. Men högsta tillåtna kultryck får aldrig överskridas

Last i gasolkofferten höjer kultrycket – och därmed stabiliteten. Men högsta tillåtna kultryck får aldrig överskridas


Kom alltid ihåg

Husvagnens lastförmåga får aldrig överskridas
Dragbilens lastförmåga får aldrig överskridas
Den största tillåtna släpvagnsvikten får aldrig överskridas
Det största tillåtna kultrycket får aldrig överskridas

Teoretiska beräkningar

Bifogad fil: doc Beräkningar (32 Kb)
Tumbo Husvagnar
Kama Fritid AB
Hobby Husvagnar
Caravan Club of Sweden
Dethleffs
Autohallen husbilar
  Glömt kod?
Campingsverige.se
Senaste nytt