Aldrig mer tomma gasolflaskor!

Gasolflaskor har ovanan att alltid ta slut nattetid. Med Truma DuoControl CS kan detta inte inträffa. Den växlar om automatiskt från den tomma flaskan till reservflaskan.

Truma gastrycksregulator för 2 flaskor slår om automatiskt från den tomma drifts- till den fulla reservflaskan.

Truma gastrycksregulator för 2 flaskor slår om automatiskt från den tomma drifts- till den fulla reservflaskan. Använd gastrycksregulatorn rätt – med dessa tre steg: • Röd indikering = driftsflaskan är tom: Om trycket sjunker till noll i den tomma driftsflaskan växlar Truma DuoControl CS om automatiskt till reservflaskan. I tittfönstret visas detta med röd färg. • Byt flaska: Du kan byta ut den tomma flaskan utan att stoppa driften av gasolsystemet. De backventiler som sitter i gasregulatorn förhindrar att gasol strömmar ut om en flaska tillfälligt skulle saknas. Statusindikeringen i tittfönstret växlar om till grönt när den nya flaskan har anslutits och slangbrottssäkringen har tryckts in (grön knapp på högtrycksslangen). Nu är gasoltillförseln säkerställd igen. • Välj ny driftsflaska: Gör reservflaskan till driftsflaska genom att vrida knappen på DuoControl CS 180°. Då säkerställer du att gasolsystemet inte tömmer den fulla, utan fortsätter använda den öppnade flaskan. Den nyanslutna, fulla gasolflaskan är nu reserv.

Med fjärrindikator DuoC ser du vilken flaska som är i drift – bekvämt från kupén.

Med fjärrindikator DuoC ser du vilken flaska som är i drift – bekvämt från kupén. Kontrollera flaskstatusen bekvämt Med fjärrindikeringen DuoC kan du kontrollera vilken gasolflaska som är i drift – och det bekvämt inifrån kupén. Om den gröna LED på manöverenheten lyser, tas gasol från driftsflaskan. Lyser den röda LED, används reservflaskan. Dessutom kan du slå på eller av regulatorvärmaren EisEx (orange LED). Den ser till att inte gastrycksregulatorn fryser vid låga temperaturer.

Den inbyggda crashsensorn gör det möjligt att använda gasolsystemet på ett säkert sätt även under färd.

Den inbyggda crashsensorn gör det möjligt att använda gasolsystemet på ett säkert sätt även under färd. Mer säkerhet: inbyggd crashsensor Ytterligare en fördel med Truma gastrycksregulator: den inbyggda crashsensorn gör det möjligt att på ett säkert sätt använda gasolsystemet, och därmed även värmaren eller kylskåpet, under färd. Läs mer: www.truma.com

Nytt avsnitt släpps varje tisdag och fredag hela sommaren.

Se alla avsnitt
© 2022 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket