CampingSverige.se

15.10.12

Av: Lasse Løndahl Henriksen Översättning/Bearbetning: Susanne Barthold Fotograf: AB Göta kanalbolag
Dela
 

Sverige: Världens längsta allé längs Göta Kanal skall räddas.

Världens längsta allé – raden av träd längs Göta kanal är hotade till följd av sjuka och döende träd. Nu skall den långa allén längs vattenvägen räddas, bland annat med hjälp av trädfaddrar.

Längs den mer än 9 km långa kanalen växer 16 000 träd.

Längs den mer än 9 km långa kanalen växer 16 000 träd.


16 000 träd

Göta kanal är en av Sveriges bäst kända och mest populära turistattraktioner. Kanalen har under 180 år utgjort en mötesplats för människor i hela världen och besöks av omkring 3 miljoner turister varje år. Omkring 3 000 båtar seglar längs kanalen under en säsong.

Då Göta Kanal grävdes ut, och intill dess den stod färdig år 1832 planterades 16 000 träd. Då liksom nu bildar träden en allé på nästan 90 km och är därmed den längsta i världen.

Trädens uppgift är inte bara att bilda en vacker ram runt kanalen. Med sina långa rötter förstärker och stöttar de också kanalens stränder och därmed hela konstruktionen.

Nu på kanalens etthundraåttionde driftsår hotas allén emellertid av att de ursprungliga träden är gamla, sjuka och döende. Det betyder att behovet för nyplantering av träd är stor och att det nu är nödvändigt att iscensätta ett omfattande arbete, för att det också under det kommande århundradet skall finns en allé med levande kanalträd.

Informationschef i AB Göta Kanalbolag, Anna Meyer hoppas på stort stöd inför nyplanteringen av träden längs Göta Kanal.

Informationschef i AB Göta Kanalbolag, Anna Meyer hoppas på stort stöd inför nyplanteringen av träden längs Göta Kanal.


Trädfaddrar

AB Göta kanalbolag planterar varje år nya träd längs kanalen, men sätter nu in extra insatser för att byta ut döende träd. Kastanj, lönn och lind är de träsorter som skall planteras och samtidigt byta ut de döende almarna och askarna som visat sig vara angripna av sjukdom.

Som en del av räddningsoperationen erbjuder Kanalbolaget alla som önskar, möjligheten att bli trädfaddrar. För 2 000 kronor kan du bli fadder till ditt eget träd, men det är också möjligt att köpa en andel i ett träd för 500 kronor. Alla faddrar bjuds in till en träplanteringsceremoni längs kanalen i november månad.

- Det är otroligt viktigt för oss att bevara Göta Kanal som ett kulturellt byggnadsverk och träden längs kanalen är självfallet an väsentlig del av detta. I år firar vi 180 år och hoppas att det arbete vi nu lägger i planteringen kommer de resande till godo de kommande 180 åren också, säger marknads- och informationschef i AB Göta Kanalbolag, Anna Meyer.

Caravan Club of Sweden
Bli annonsör på CampingSverige
Campingsverige.se
Senaste nytt