Tumbo

CampingSverige.se

23.10.09

Av: Lars-Erik Paulsson
Dela
 

Tyskland: Miljözoner – ett slag i luften?

Införandet av miljözoner i vissa tyska städer har haft marginell – eller ingen – effekt. Det visar mätningar som motororganisationen ADAC låtit genomföra.

Klicka för större bild


– Införandet av miljözoner i tyska städer har, enligt en nyligen genomförd studie, inte lett till någon nämnvärd förbättring av luftkvaliteten. Det konstaterar ADAC, som låtit mäta både mängden skadliga partiklar och halten av kvävedioxid i luften. Mätningarna har gjorts i flera tyska städer, både före och efter införandet av miljözoner, och för att utesluta att vädret påverkat halten föroreningar har motsvarande mätningar gjorts i grannstäder som saknar miljözoner. I samtliga undersökta städer har dessutom mätningar genomförts på ett stort antal ställen.

I Berlin, som införde miljözoner under våren 2008, kunde man konstatera att mängden skadliga partiklar på vissa platser minskade med ca 5 %, medan den på andra platser ökade(!) med lika mycket. I närbelägna Potsdam, som saknar miljözoner, varierade mätresultaten från en minskning på 1,9 % till en ökning på 2,1 %. Inte heller när det gäller halten av kvävedoxid kunde man konstatera att det skett någon nämnvärd förbättring i Berlin. Likartade resultat fick man vid mätningar i Mannheim (miljözoner) och Ludwigshafen/Karlsruhe (inga miljözoner).

– När man analyserar resultaten måste man ta i beaktande att de nuvarande miljözonerna endast stänger ute de allra ”smutsigaste” bilarna (alltså de som helt saknar miljöplakett), konstaterar man på ADAC.

Förändringen kommer därför att bli ännu mindre när kraven skärps och bilar med röd – senare även gul – plakett förbjuds i miljözonerna.

ADAC kommer därför att arbeta för att de tyska miljözonerna – som man kallar ”ett spel för gallerierna” – snarast avskaffas.

Se också...
Tumbo Husvagnar
Kama Fritid AB
Caravan Club of Sweden
Dethleffs
Hobby Husvagnar
Autohallen husbilar
  Glömt kod?
Campingsverige.se
Senaste nytt