Housecar

CampingSverige.se

29.11.12

Av: Aage Krogsdam Översättning/Bearbetning: Susanne Barthold
Dela
 

Tyskland: Schleswig den 1200 år gamla vikingabyn

Många känner till staden Schleswig, men ofta passerar de flesta bara på motorvägen söderut efter att ha korsat den dansk tyska gränsen. Med en ålder på över 1200 år är Schleswig den äldsta staden i norra Tyskland, och har idag ca 30 000 invånare. Inte minst minnet om vikingarna är ett spännande kapitel i stadens historia. Vart annat år hålls de så kallade Vikingadagarna.

Schleswig är en vacker gammal stad. Här ses den stora domkyrkan.

Schleswig är en vacker gammal stad. Här ses den stora domkyrkan.
Fotograf: Wikitour


De kom från Hedeby

Under Vikingadagarna erbjuds man möjligheten att gå tillbaka i tiden och uppleva hur vardagen såg ut på den tiden. En autentisk vikingaby byggs upp och välkomnar gästerna till en helt annan värld. Här finns allt från vikingaskepp till mat och dryck.

Schleswig grundlades redan år 804 av vikingakungen Godfred och staden blev känd under det nordiska namnet Haithabu, eller Hedeby.

För 1200 år sedan gjorde vikingarna den lilla boplatsen, med sin gynnsamma placering vid fjorden Slien, till det viktigaste handelscentrumet i Nordeuropa.

Den blomstrande staden var eftertraktad och Hedebys invånare höll samman mot talrika invasionshärar tills dess den år 1066 definitivt lades i aska som följd av överfall av slavar.

De överlevande lämnade Hedeby och anlade en ny boplats på den motsatta stranden av fjorden sär Schleswigs gamla stadsdel ligger i dag.

Domkyrkan i Schleswig är vackert utsmyckad

Domkyrkan i Schleswig är vackert utsmyckad
Fotograf: Arne List


Stadens varumärke, den vackra domkyrkan

I stadens utkant ligger fiskelägret Holm med de gamla fiskarbodarna ute vid Slien. Husen är ligger grupperade runt en liten kyrkogård inte långt från den 110 m långa och 40 m breda domkyrkan med sitt 112 meter höga torn.

Kyrkans spännande historia relaterar till en rad danska kungar, hertigar och grevar. Domkyrkan heter också Peters Kirke och var ursprungligen stiftskyrka ända fram till år 948 och fungerade också som biskopsråd för den biskop som kejsar Otto den Store upprättade i Slesvig från 1100 talet. Kyrktornet från perioden 1888 till 1894 är byggd i nygotisk stil.

Delar av yttermuren har restaurerats och byggts om flera gånger i kyrkans mer än 1000 åriga historia. Vid Petersportalen, som stammar från tiden runt 1170 ses spår av flera bränder.

I kyrkan hittar man Brüggermanns stora altartavla, där 392 figurer av oljeimpregnerat trä visar Jesu lidelsehistoria.

Konstnären Hans Brüggermanns skapade detta – ett av dåtidens mest betydelsefulla – träkonstverk under åren 1514 och 1521. Kyrkans predikstolar är från 1560 och rikt utsmyckade med snickeriarbeten med bibliska motiv. Ljuskronorna är från 1661.

Vid kyrkans ingång på sydsidan finns en portal med en målning av en kung som räcker sin hand mot Kristus. Det är här tal om Knud den Store (1018-1035).

Gottorp slott är en av alla de spännande historiska sevärdheterna i Schleswig

Gottorp slott är en av alla de spännande historiska sevärdheterna i Schleswig
Fotograf: Tysk Turistkontor


Gottorp slott, centrum för konst och kultur

Drygt en kilometer från domkyrkan ligger fursturesidentet Gottorps Slott, mitt i en sjö. Slottet var under 1700-talet centrum för konst och kultur i Nordtyskland.

Det byggdes 1161 av biskop Osco, efter att det gamla slottet Alt Gottorp ödelagts. Slottet var i biskopens ägo intill 1268, då hertigen av Slesvig övertog det.

Under många århundraden förde slottet en skiftande tillvaro och var i många kungars och hertigars ägo intill det 1864 inrättades till kasern.

Efter 2 världskriget var slottet så medtaget att man övervägde att riva ner det och inrätta det som fabrik. Men det skedde lyckligtvis inte och från 1974 blev Gottorp residens för de omfångsrika slesvig-holstenska landsmuseet med bland annat den 1600 år gamla Nydam-båten från Sundeved.

Lite utanför Slechwig ses resterna av den gamla försvarsmuren Dannevirke. Enligt historien var det drottning Thyra Danebod (kung Gorm den Gamles drottning) som lät bygga Dannevirke. Men arkeologerna menar emellertid att befästningen mot syd skapades mer än 200 år före Thyra Danebod.

Kama Fritid AB
Autohallen husbilar
Caravan Club of Sweden
Bli annonsör på CampingSverige
Campingsverige.se
Senaste nytt