Gasgard: Kontrollera gasolen själv

Denna artikel är importerad från CampingSveriges gamla webbplattform. Det innebär att text-formateringen inte är optimal, samt att vissa bilder har en lägre upplösning än vad som är önskvärt. Vi hoppas du har överseende med detta. Kolla gärna in våra senaste artiklar om camping.

Bilprovningen upphörde med den obligatoriska kontrollen av gasol i husvagnar och husbilar den 29 april i år. Skälet har angetts vara att EU-kommissionen riktat kritik mot det svenska förfaringssättet, som varit unikt inom EU.

Klicka för större bild Husvagnsbranschens Riksförbund, Caravan Club och många husvagnsägare är upprörda, eftersom gasolen är en av de viktigaste säkerhetsfrågorna. Under förra året underkändes t.ex. fem procent av de testade agnarna på grund av gasolläckage. Man fruktar nu att antalet gasololyckor kommer att öka, särskilt i äldre fordon. Säkerheten på campingplatser kommer med all sannolikhet också att minska. Husvagnar skall besiktigas senast fyra år efter det att detagits i bruk och därefter vartannat år. För husbilar gäller att de skall besiktigas tre år efter det att de tagits i bruk och därefter vartannat år. I praktiken torde knappast en husvagnsägare åka till Bilprovningen enbart för att testa gasol utan det blir eventuellt i samband med kontrollbesiktningen av själva husvagnen resp. husbilen, alltså fyra resp. tre år efter det att de tagits i bruk och sedan vartannat år. Alla är överens om att detta är för lång tid utan gasolkontroll. Det finns ett kontrollinstrument, som heter Gasgard och som ägaren själv kan använda för att testa gasolen i sin husvagn eller husbil. En test två gånger per år är att rekommendera. Gasgard monteras direkt på gasolflaskan, alltså mellan denna och  reducerventilen. Gasgard har tre funktioner, täthetskontroll av flaskventilen, täthetskontroll av systemet i övrigt samt varning för att gasen tar slut. Kontrollen av flaskventilen går till så att man stänger denna och öppnar alla förbrukarkranar i systemet. Därefter stängs också dessa. Om flaskventilen skulle läcka fylls nu systemet med gas och Gasgards manometer, som först visat röd färg, visar då gul eller grön färg efter ett antal minuter. Om detta inträffar skall gasflaskan bytas ut.Vid kontroll av övriga systemet stängs först flaskventilen och alla kranar i systemet. Därefter öppnar man flaskventilen så att systemet sätts under tryck. Man väntar några sekunder och stänger sedan flaskventilen. Manometern visar då grön färg. Om den efter ca 2 minuter visar gul eller röd färg finns det en läcka. Denna måste lokaliseras och åtgärdas. Varning för att gasen tar slut kommer också på manometern. Man använder en förbrukningsapparat under 10 minuter. Om manometern sedan visar gult eller rött är gasen snart slut.

Allt för lyckad matlagning i campingmiljö
- recept, filmer, tips och inspiration!

Se alla avsnitt
© 2024 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket