Campout

CampingSverige.se

19.9.12

Av: Lars Erik Paulsson
Dela
 

Snart dags för nya körkortsregler

Om några månader – den 19 januari 2013 – träder nya körkortsregler i kraft inom hela EU. Spekulationerna har varit många, och direkt felaktig information har förekommit. CampingSverige reder här ut begreppen.

Klicka för större bild


Bil och husvagn

Den absolut viktigaste förändringen är att du, med de nya reglerna, inte längre behöver jämföra husvagnens totalvikt med dragbilens tjänstevikt. Det är endast bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt (och eventuell tågviktsbegränsning) som sätter gränserna, och i dessa fall är det bruttovikten/-vikterna som räknas.

Med enbart ett ”B” på körkortet får summan av dragbilens och husvagnens totalvikter, precis som idag, inte överstiga 3 500 kg.

När de nya bestämmelserna träder i kraft, kommer det dock att finnas möjlighet att komplettera sitt B-körkort (”B96”) genom ett körprov, och då får summan av totalvikterna uppgå till 4 250 kg. Hur körprovet ska vara utformat, framgår av Transportstyrelsens författningssamling, och innebär i korthet:

Körprovet ska bestå av säkerhetskontroll och körning i och utanför tätort. Den sökande ska köra mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Körningen ska om möjligt utföras på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Den som redan har, eller i framtiden tar, BE-behörighet får köra personbil/lätt lastbil (kategori B) med en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt på högst 3 500 kg.

Husbil

Med C1-behörighet (en för Sverige ny behörighet) får du köra en personbil eller lastbil, avsedd för högst 8 passagerare utöver föraren, som har en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg. Till fordonet får du koppla ett släp vars totalvikt inte överstiger 750 kg.

C1E-behörigheten ger rätt att bakom ett dragfordon kategori C1 koppla en tyngre släp- eller påhängsvagn under förutsättning att summan av totalvikterna inte överstiger 12 000 kg.

För C1-behörigheten krävs både ett kunskapsprov och ett minst 45 minuter långt körprov. För C1E-behörigheten krävs mer omfattande kunskaps- och körprov.

(För ännu tyngre husbilar – alltså med en totalvikt som överstiger 7,5 ton – krävs behörigheterna C/CE, med ungefär samma krav som för C1/C1E.)

Alla uppkörning sker, precis som i dagsläget, vid Trafikverkets Förarprovskontor.

OBSERVERA: Den gamla övergångsregeln från 1996 – som ger personer med ”gammalt” B-körkort rätt att köra ”tung”, personbilsregistrerad husbil – påverkas EJ av de nya reglerna.

Kama Fritid AB
Autohallen husbilar
Caravan Club of Sweden
Bli annonsör på CampingSverige
Campingsverige.se
Senaste nytt