Bästa augusti någonsin för svensk camping

Sveriges campingplatser går mot nytt beläggningsrekord 2022. Under augusti ökade antalet gästnätter med 5 procent till 3,4 miljoner. Intäkterna uppgick till 481 miljoner kronor, en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Nya siffror från SCB/Tillväxtverket visar att augusti 2022 blev den bästa augustimånaden någonsin för Sveriges campingplatser.
– År 2022 blir ytterligare ett bra år för svensk turism och Sveriges campingplatser. De internationella målgrupperna har hittat tillbaka till oss och ger nu tillväxt efter pandemi-åren, säger Peter Jansson, tf vd för SCR Svensk Camping.

De svenska gästnätterna ligger något över utfallet för rekordåret 2019. Detta i kombination med ett ökat intresse från Tyskland och Nederländerna samt framförallt att de norska gästerna kunde resa igen efter pandemin bidrar det till att branschen nu står inför ett nytt beläggningsrekord.

Peter Jansson, tf vd SCR Svensk Camping.SCR. Foto: Niklas Maupoix

Sommarkvartalet juni till augusti

Totalt hade Sveriges campingplatser 12,2 miljoner gästnätter under juni till augusti 2022. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma period 2021. Logiintäkten uppgick under samma period till 1,8 miljarder SEK, en ökning med 19 procent.

Helåret januari till augusti

Totalt uppgår antalet gästnätter på Sveriges campingplatser fram till och med augusti till 15,2 miljoner. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2021. Logiintäkten uppgick under samma period till 2,2 miljarder SEK, en ökning med 20 procent.

– Intresset för camping och utomhusupplevelser fortsätter att öka och Sverige står sig starkt i semesterplaneringen, inte minst i Europa. Vi har under åren arbetat långsiktigt med marknadsföring på de internationella marknaderna, inte minst som en av huvudparterna inom ramen för kundkortet Camping Key Europe med 800 000 användare i 20 länder, Peter Jansson, tf vd.

Siffrorna från SCB/Tillväxtverket är preliminära. Den slutliga statistiken för 2022 släpps i april 2023.

Nytt avsnitt släpps varje tisdag och fredag hela sommaren.

Se alla avsnitt
© 2022 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket