Nya viktregler skärper – och förenklar

Av: Lars-Erik Paulsson • Fotograf: Rasmus Schønning
Denna artikel är importerad från CampingSveriges gamla webbplattform. Det innebär att text-formateringen inte är optimal, samt att vissa bilder har en lägre upplösning än vad som är önskvärt. Vi hoppas du har överseende med detta. Kolla gärna in våra senaste artiklar om camping.

Vad får jag lasta i husvagnen eller husbilen? Det har inte varit så lätt att reda ut, men förhoppningsvis ska det bli lättare.

Läs mer om vikt på husbilen Mått och vikter på husvagnar och husbilar (och andra typer av fordon) har hittills reglerats av två direktiv – 92/21 EG och 97/27 EG – men nu ersätts dessa av en ny EU-förordning – 1230/2012. Denna reglerar hur vikterna på husvagnar och husbilar ska beräknas, och ska (förhoppningsvis) underlätta för fordonsägaren. Samtidigt försvinner möjligheten att registrera husvagnar med minimal lastförmåga.

Numera ska fabriksmonterad tilläggsutrustning, som t.ex. en markis, ingå i begreppet ”Faktisk vikt”

Numera ska fabriksmonterad tilläggsutrustning, som t.ex. en markis, ingå i begreppet ”Faktisk vikt” Nya begreppI den nya förordningen införs en del nya begrepp, och gamla begrepp byter namn. Låt oss därför börja med att reda ut dessa. (Förklaringarna är något förenklade.)Standardutrustning: Det som krävs för att fordonet ska kunna användas på avsett sätt.Tilläggsutrustning: Fabriksmonterad tillvalsutrustning – t.ex. starkare motor, cykelställ, markis.Vikt i körklart skick: För motorfordon är detta vikten på fordonet, inklusive förare (75 kg), med en till 90 % fylld bränsletank samt vikten hos bränsle (t. ex. gasol) och vätskor, reservhjul och verktyg; för husvagnar bortfaller (givetvis) innehållet i bränsletanken och föraren. Precis som tidigare tillåts denna, för husvagnar och husbilar, variera med ± 5 %.Faktisk vikt: Vikten i körklart skick plus vikten av den tilläggsutrustning som monterats på det aktuella fordonet.Högsta tekniskt tillåtna lastvikt: Det som tidigare kallades ”totalvikt”.Nyttovikt: Det som tidigare kallades ”maxlast”. Observera att denna numera fastsälls individuellt för varje fordon, beroende på vikten hos den aktuella tilläggsutrustningen.

Mått och vikter på husvagnar och husbilar har hittills reglerats av två direktiv – 92/21 EG och 97/27 EG – men nu ersätts dessa av en ny EU-förordning – 1230/2012

Mått och vikter på husvagnar och husbilar har hittills reglerats av två direktiv – 92/21 EG och 97/27 EG – men nu ersätts dessa av en ny EU-förordning – 1230/2012 MinimikravI både husvagnar (nytt, i och med den nya förordningen) och husbilar finns det minimikrav på nyttovikten (PM) enligt formeln PM i kg ≥ 10 (n+L), där ”L” är fordonets totala längd i meter. För husvagnar är ”n” det maximala antalet sovplatser, och för husbilar är ”n” det antal personer (inklusive förare) som husbilen är godkänd för.Givetvis måste husbilens nyttovikt (lastförmåga) räcka till för det antal passagerare som får följa med i bilen.För husbilar innebär detta inte någon skillnad jämfört med tidigare, bortsett från att tilläggsutrustningen numera ”knaprar” på nyttovikten/lastförmågan, medan det för husvagnar innebär en skärpning av reglerna. FörenklarFörhoppningsvis innebär den nya förordningen att det blir något lättare att hålla reda på hur mycket man får lasta i sin husvagn/husbil.I dagsläget ser det nämligen ut som om Transportstyrelsen i framtiden kommer att ange ”Faktisk vikt” i stället för ”Vikt i körklart skick” i registreringshandlingarna, vilket innebär att angiven ”Nyttovikt” bättre stämmer överens med vad fordonsägaren får lasta. (Fortfarande får hen dock ta hänsyn till den tillåtna viktvariationen på ± 5 %.)Fortsatta problem blir det då endast för den som köper en husbil där tillverkaren inte monterar tillvalsutrustningen, utan detta sker hos återförsäljaren. Läs allt om husbilar och husvagnar på CampingSverige.se

Relaterade artiklar

FreedomTravel breddar innehållet med influencers

Hymer sexfaldigt prisad i läsarundersökning

First Camp rekryterar 1200 personer – utan cv

Camptoo – ny delningsplattform för fritidsfordon

Sponsrad artikel

Nyckeln till PR Husbilars framgång

Moderna museet visar utställningen Svenska förvärv

© 2022 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket