SCR vill locka fler tyska turister

SCR Svensk Camping och ADAC Camping har inlett ett samarbete för att få fler tyska turister till Sverige. Samarbetet innebär att de båda organisationerna tillsammans kommer att marknadsföra Sverige som resmål på den tyska marknaden samt att svenska campingplatser får tillgång till en miljonmarknad via en ny bokningsplattform.

ADAC är med 21 miljoner medlemmar Europas största motororganisation och spelar en nyckelroll som reseinspiratör på den tyska marknaden. Deras medier används årligen i semesterplaneringen av miljoner bilburna tyska turister. ADAC:s webbplats för campingboende, Pincamp.de, är störst i Tyskland på information, inspiration och bokning av campingboende i Europa.
– Intresset och efterfrågan på övernattningsmöjligheter i Skandinavien har ökat markant de senaste åren. Förra året använde mer än 6 miljoner tyska campingturister bokningsportalen Pincamp.de i sin semesterplanering. Under högsäsong 2021 gjordes dubbelt så många sökningar på Sverige och bokningsbara anläggningar än tidigare år, säger Uwe Frers, Managing Director ADAC Camping.

Viktig marknad

Tyskland är en av Sveriges viktigaste utlandsmarknader och camping är det marknadsledande boendealternativet med mer än 1,1 miljoner tyska gästnätter ett normalår.
– Vi vet att internationella gäster gärna använder lokala tjänster för sin semesterplanering och ADAC är marknadsledaren i Tyskland. Den nya tekniska plattformen underlättar för svenska campingplatser att ta del av den tyska marknaden och dessutom sätter ADAC nu Sverige på kartan i semesterplaneringen för miljoner tyska turister, säger Martin Juhos, marknadschef SCR Svensk Camping.

Martin Juhos, marknadschef SCR.

Samma bokningssystem

Genom samarbetet kan svenska campingplatser nu bli bokningsbara på Tysklands ledande största marknadsplats för campingboende. Bokning på Pincamp.de kommer att ske i samma system som används på Camping.se och för den enskilda boendeleverantören blir det mycket enkelt att nå en miljonmarknad. På Pincamp.de finns mer än 10 000 europeiska campingplatser, 53 000 gästomdömen och drygt 8 000 resmål. På Camping.se har svenska och internationella gäster sedan 2006 kunnat boka sitt boende online på de anläggningar som är medlemmar i SCR Svensk Camping. Den tekniska lösningen är utvecklad av Visit Group.

Allt för lyckad matlagning i campingmiljö
- recept, filmer, tips och inspiration!

Se alla avsnitt
© 2023 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket