Isabella 2004: Universaltält klarar även en sträng vinter

Denna artikel är importerad från CampingSveriges gamla webbplattform. Det innebär att text-formateringen inte är optimal, samt att vissa bilder har en lägre upplösning än vad som är önskvärt. Vi hoppas du har överseende med detta. Kolla gärna in våra senaste artiklar om camping.

I takt med att allt fler upptäcker tjusningen med att campa vintertid, ökar också intresset för en ökad komfort i förtältet. Detta har Europas största förtälttillverkare, Isabella i danska Vejle, tagit fasta på genom att utveckla två av sina universaltält så att de kan användas under hela året.

En sydsvensk vinter är inga problem för ett vintersäkrat universaltält ­ det klarar betydligt större påfrestningar än så!

En sydsvensk vinter är inga problem för ett vintersäkrat universaltält ­ det klarar betydligt större påfrestningar än så! Det handlar om de båda modellerna Universal 300 och Universal 360, som med hjälp av ett vintersäkringspaket kan användas även under stränga vinterförhållanden.Skillnaden mellan ett vintertält och ett universaltält är först och främst att universaltältet är både djupare och bredare och att de erbjuder en ännu högre komfort i form av fler öppningsmöjligheter.Givetvis är universaltältets stativ av samma kraftiga grundkonstruktion som vinterförtältets, med bland annat ett förstärkt kryss i takkonstruktionen. Men med vintersäkringspaketet, som består av tre extra stödstänger och två extra överliggare, får universaltältstativet samma styrka och stabilitet som stativet till ett renodlat vinterförtält.Vill man ha maximalt utbyte av sitt vintercampande, kan det dessutom vara en god idé att komplettera med några lämpliga tillbehör. Dit hör till exempel extra stormlinor, för att säkra tältet mot hårda vintervindar, och så kallade Tarzan-pinnar som kan slås ned även i hårdfrusen mark. Och ej att förglömma termotaket, som ger ett avsevärt bättre klimat inne i förtältet. Termotaket har många funktioner. Först och främst ser det till att värmen inte stiger direkt mot yttertaket, där det annars skulle bildas en hel del kondensvatten. Till detta kommer att det kondensvatten som trots allt bildas, droppar ned på termotaket. Där sugs det upp och fördelas över en stor yta, vilket gör att avdunstningen sker snabbare. Slutligen fungerar termotaket också som isolering mot kylan utifrån.Även om ett universaltält till utseende är mycket likt ett A-måttstält, så är det ändå konstruerat för att kunna användas i snö och storm. Dörrarna i båda sidorna är till exempel försedda med övertäckta blixtlås som inte kan frysa ihop, och båda dörrarna kan dessutom öppnas även uppifrån ­ en praktisk detalj om det ligger snö upp mot tältsidan.Ett gott bevis för att universaltälten, med använd vintersäkring, uppfyller försäkringsbolagens krav för att kunna försäkras som ett vintertält.Se också www.isabella.net och www.kamafritid.com

Allt för lyckad matlagning i campingmiljö
- recept, filmer, tips och inspiration!

Se alla avsnitt
© 2024 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket