Vandra på jubilerande låglandsleder i Sörmland och Skåne

Finns det något mer upplyftande än att kliva i ett par vandringsskor och gå ut genom dörren en tidig morgon – redo inför några mil i Sveriges omväxlande natur? Att vandra kan göras på så många olika sätt, från en etapp på några kilometer en förmiddag, till en längre flerdagstur med övernattningar. Dessutom finns vandringslederna där året om, dygnet runt, och är alldeles gratis.

Två av Sveriges äldsta låglandsleder jubilerar i år – Sörmlandsleden blir 50 år medan Skåneleden fyller 45. På låglandsleder rör du dig på mjuka skogsstigar, genom betesmarker, på grusvägar, skogsbilvägar och motionsspår, och här och var på landsväg med asfalt. De är även mer lättillgängliga – större delen av Sveriges befolkning har närmare till en låglandsled än till fjällen.

Svenska vandringsleder bygger på överenskommelser med markägare, stäng grindar efter dig så inga djur slipper ut.

Nästan hundra mil

Femtioårsjubilerande Sörmlandsleden består av nästan hundra mil vandring, utspridd på 62 etapper och med flera anslutningsetapper och rundslingor, och är än idag en av Sveriges längsta låglandsleder.
– Den är väldigt lång, men samtidigt lättillgänglig, det går till och med att ta tunnelbana ut på den. Sörmlandsleden är också känd för att vara väldigt varierad, från vildmark i Gnestatrakten till ner mot Näverkvarn med vandring längs havet, berättar Emma Öberg på Sörmlandsledens kansli.

Vandring vid Fru Alstad i Trelleborgs kommun.

Drivs av frivilliga

Första etappen inleds vid Björkhagens tunnelbanestation mitt i Stockholm, därefter fortsätter Sörmlandsleden i ett ringformat ledsystem där 600 kilometer utgör själva huvudleden förbi städer som Södertälje, Trosa, Nyköping, Katrineholm, Flen och Järna, med en avstickare ner till Nynäshamn.
– Leden drivs av en förening med 8 000 frivilliga som sköter och underhåller, målar och röjer längs leden. Vi får medel från länsstyrelser, kommuner och sponsorer, men medlemsavgifterna är en väldigt stor del av intäkterna.

Omväxlande led

Det hela inleddes 1966 när några vandrare från Friluftsfrämjandet i Södertälje började rekognosera de första milen med Kurt Kjellgren som initiativtagare – han hade haft idén i flera år. Första etappen av leden invigdes 1973 på Ånhammars säteri utanför Stjärnhov, två år senare hade leden utökats till 50 mil. 1988 tillkom ringleden runt Sörmland och 2008 var hela leden 100 mil lång. Sörmlandsleden är omväxlande och varierad, från lätt till mer utmanande, och tar vandraren från tätbebyggda områden, förbi slott och herresäten, nära badvänliga sjöar och tillbaka till civilisationen igen.

Jubileumsår

Till sevärdheter längs leden hör Tyresta nationalpark, Kolmårdens djurpark och täta storskog, Tullgarns respektive Nynäs slott, flyttblocket Kammarstenen, Stenbron vid Bågberget, hällristningarna vid Släbro skola, friluftsmuseet Skottvångs gruva och Mälarmårdens skog, Sörmlands museum och Gustavsbergsgruvorna. Hela år 2023 är jubileumsår och till aktiviteterna hör bland annat särskilda natur- och kulturvandringar – till exempel till Sörmlands ringborgar, mindfullness och skogsbad, vandring längs gamla kungsvägen, växtvandring, lär hunden söka svamp – mer info finns på hemsidan.

Entusiastisk major

Skåneleden fyller 45 år i år, dess sex första dagsetapper gick mellan Sölvesborg och Glimåkra och invigdes vid Snapphaneeken i Sölvesborg den 19 november 1978. Det började med en handfull människors entusiasm. En av dem var den nypensionerade majoren Folke Fribert, han planerade etapperna, samlade in tillstånd från markägarna och anlade sträckorna – främst på skogsstigar, dessutom mätte han upp leden med hjälp av ett cykelhjul.

Cityvandring i Malmö, Skåne vid Turning Torso.

Sex delleder

Skåneleden har utökats bit för bit och består idag av 1400 kilometer uppdelade på 134 etapper och sex delleder: SL1 Kust till kustleden, SL2 Nord till sydleden, SL3 Ås till åsleden, SL 4 Österlenleden, SL 5 Öresundsleden och SL6 Vattenriket. Ansvaret för etapperna ligger idag på respektive kommun och Region Skåne är huvudman för leden. Till sevärdheter längs leden hör urbergsgrottan Snibe stua, Kungsvägen över Hallandsåsen, fiskelägen som Arild, Båstad, Mölle, Torekov och Vik, Lars Vilks Nimis, ön Ven, Kullabergs klippor, offerkällor, gravdösar och skeppssättningar, minnen efter snapphanestrider, och slott som Hovdala, Christinehof och Snogeholm, omgivna av godslandskap med lövskog.

Havsnära

Det skånska landskapet skiljer sig från resten av Sverige, samtidigt som det finns många olika naturtyper samlade på en liten yta. Här vandrar du förbi åsar och hedmark, mossar och sjöar, ängar och bokskogar, klippiga stränder och till och med skärgård – Skåne har kust åt tre väderstreck och havet är aldrig långt borta. Även klimatet är lite annorlunda, våren kommer tidigt och hösten är lång och mild, vandraren kan lätt ge sig ut i landskapet året om.

Bild från arkeltorp utanför Tollarp i Skåne.

FAKTA/LÅGLANDSLED

En låglandsled kan definieras av att den går utanför fjällregionerna, är mindre strapatsrik, ställer lägre krav på utrustning, är minst 200 kilometer lång och ligger relativt nära tättbefolkade områden med service.

Några av Sveriges låglandsleder
• Sörmlandsleden
• Roslagsleden
• Skåneleden
• Östgötaleden
• Upplandsleden
• Blekingeleden
• Bergslagsleden
• Höglandsleden
• Högakustenleden
• Hallandsleden
• Bohusleden
• Finnskogsleden
• Isälvsleden
• Nordvärmlandsleden

Allt för lyckad matlagning i campingmiljö
- recept, filmer, tips och inspiration!

Se alla avsnitt
© 2024 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket