Campingen kan vara extra utsatt för brandrisk i det torra vädret

Högsommar, varmt och fruktansvärt torrt. Extremvädret blir också märkbart för gästerna på Sveriges campingplatser och precis som på andra ställen i landet är risken för bränder just nu ovanligt stor. En gnista och branden är över på några minuter och har oftast hunnit skapa stora skador. Men det finns saker du kan göra för att minska risken för att det ska börja brinna och vad det är som gäller för försäkringen.

Som campinggäst kan du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa med en brandfilt eller brandsläckare, för när räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent. Att tältet eller husvagnen står för tätt ökar risken för att en brand sprider sig till grannarna. Som campinggäst har du ett ansvar att se till att campingens föreskrifter följs och avstånd mellan campingfordon och tält hålls.

– Att campa under semestern är mycket populärt just nu men i detta extremväder är risken för att en brand orsakar stor skada extra stor säger Maria Wedin, skadeförebyggare på Länsförsäkringar. Inte minst för att tälten, husvagnarna och husbilarna oftast står väldigt tätt, och fortsätter, för att din husvagn eller husbilsförsäkring ska gälla fullt ut så måste brandföreskrifter följas där man är. Viktigt är också att ta del av de regler som gäller för just din campingplats.

Maria Wedin, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.

Maria Wedin, skadeförebyggare på Länsförsäkringar. Fotograf: Länsförsäkringar

Hur kan du brandsäkra campingsemestern?

Tyvärr finns inget sätt att värja sig från alla olyckor men det finns många saker du kan göra för att förebygga för att minska risken. Det är också viktigt att veta hur du ska ager om olyckan ändå är framme.

Här är några tips till dig som ska campa i sommar:

Håll avstånd

Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Grilla säkert – eller inte alls.

Just nu bör du inte grilla överhuvudtaget då det är så torrt i skog och mark. När förutsättningarna blir bättre bör du tänka på att aldrig grilla i förtältet eller hustältet, glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid. Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Lägg använd grillkol, gäller även engångsgrillar i behållare som är avsedda för detta. Engångsgrillar bör du vara mycket försiktig med att använda. Tänk på att kol från grillen kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.

Var förberedd

Kolla att det finns en plan över campinganläggningen och var släckutrustning finns placerad. Se till att ha en handbrandsläckare och/eller en brandfilt som är enkel att komma åt. Men även att hela familjen känner till var utrustningen finns någonstans och hur utrustningen används. Skaffa en brandvarnare.

Campingplatserna har brandföreskrifter, ta del av föreskrifterna och följ dem. Det kan även just nu finnas förstärkta föreskrifter för vad som gäller vid exempelvis grillning.

Hantera gasolen rätt

Det är viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasol är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasol-anläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage. Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen.

Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 centimeter. Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid kontrollbesiktning finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad.

Se över din elutrustning

En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller. Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor. Om du ändå använder en sådan, rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter.

Källa: Några av tipsen kommer från MSB

Allt för lyckad matlagning i campingmiljö
- recept, filmer, tips och inspiration!

Se alla avsnitt
© 2024 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket