Elmia Husvagn Husbil

CampingSverige.se

19.10.12

Av: Lars Erik Poulsson Fotograf: Lars Erik Paulsson
Dela
 

”Bakterier äter upp din motor!” Myt eller verklighet?

Larmartiklar om någon ny sorts bakterie som sätter igen bränslefilter och förstör spridare och ventiler i motorn, har dykt upp de senaste åren. Myt eller verklighet? CampingSverige.se beslöt sig för att reda ut begreppen.

Läs mer om vagner & utrustning här

Husbil i vintervila. Men vad händer i tanken?

Husbil i vintervila. Men vad händer i tanken?


Dieselbakterier

Bakterier finns det överallt runt omkring oss. Så har det alltid varit, och så kommer det – förhoppningsvis – alltid att förbli.

En del av dessa bakterier livnär sig med förkärlek på ämnen som finns ibland annat diesel och fotogen. Så har det alltid varit, och så kommer det – förmodligen – alltid att förbli.

När bränslet i tanken förbrukas, sugs det in luft som innehåller fukt – och även bakterier. Så har det alltid varit, även innan man började med biologiska tillsatser – till exempel RME – i dieseln.

Vid temperturväxlingar kondenseras fukten, vattnet sjunker till botten i tanken och bakterierna börjar äta av dieseln. När bakterierna dör bildar de ett slam på botten av tanken, och så har det alltid varit. Med biologiska tillsatser i dieseln trivs dock bakterierna bättre, de växer snabbare och slamklumpen blir större än tidigare.

Det är detta som har gett upphov till överdrivna larmartiklar i olika tidningar, där man bland annat påstått att bakterierna äter upp motorn!

– Fenomenet är ju känt sedan mycket länge, säger Per-Martin Roos som är teknisk chef på OKQ8. Så det är underligt att man börjat skriva om det först på senare tid!

– Dessutom, fortsätter Per-Martin, är det inte bakterierna som är aggressiva mot metallen i motorerna. I stället är det vattnet, som ju är en förutsättning för att bakterierna ska finnas, som förorsakar korrosionen.

Under den här luckan sitter tankarmaturen. Lossa denna, så kan du sedan suga upp eventuellt slam. På bilden syns även en lämplig oljesug.

Under den här luckan sitter tankarmaturen. Lossa denna, så kan du sedan suga upp eventuellt slam. På bilden syns även en lämplig oljesug.


Byt olja och filter

Ett gammalt råd har därför alltid varit att ha full bränsletank i husbilen under vinterförvaringen, så att mängden kondensvatten ska bli så liten som möjligt. I vissa larmartiklar har man i stället hävdat, att man ska ha så lite diesel som möjligt i tanken för att minska bakteriemängden. Men bakterierna kommer ju från vattnet …

– I själva verket spelar det inte så stor roll om tanken är full eller tom, påstår Per-Martin. De stora temperaturväxlingarna – och därmed den stora kondenseringen – sker ju sommartid.

– Vidare, fortsätter Per-Martin, tror jag inte att problemen är så stora i husbilssammanhang, eftersom rörelserna under körning gör att det inte kan samlas några stora slammängder. Dessutom är ju omsättningen på bränsle i tanken tämligen stor.

Värre kan det vara för segelbåtsägare, där bränslet till hjälpmotorn kan vara kvar i en halvfull tank i flera år.


Bästa sättet att undvika problem är att regelbundet låta göra service på husbilen. Byt olja och filter – naturligtvis även bränslefiltret, det kostar inte många kronor – inför varje säsong. Tror du dig ha fått slam i tanken, så är detta – i varje fall i en Fiat Ducato – tämligen lätt avhjälpt. I förarhyttens golv sitter en lucka, och under denna sitter givaren till bränslemätaren. Efter att du har skruvat loss givaren kan du, med en enkel oljesug för några tior, suga upp slammet.

Denna metod får också ”godkänt” av Italienska Bil, som samtidigt varnar för att använda biocider i bränslet för att förhindra bakterietillväxten!

Medel du däremot kan använda, om du känner dig osäker, är sådana preparat – vanligtvis metanol- eller etanolbaserade – som är avsedda att minska mängden kondensvatten i tanken.

Det bästa rådet från Per-Martin Roos har vi dock sparat till sist:

– Låt inte skrönor och vandringssägner förta tjusningen med det härliga husbilslivet!

Kama Fritid AB
Autohallen husbilar
Hobby Husvagnar
Caravan Club of Sweden
Bli annonsör på CampingSverige
Campingsverige.se
Senaste nytt