Stark säsong för husbils- och husvagnsbranschen

Text: HRF Foto: Torbjörn Lagerwall

Husvagnsbranschens Riksförbund och dess ordförande Lars-Erik Hörmander blickar tillbaka på ett utmanande år som trots allt varit positivt. – Vår bransch har klarat sig bra, förvånansvärt bra faktiskt. Det kan vi tacka det nya fenomenet svemester för som vuxit fram under pandemin, säger Lars-Erik Hörmander.

Fler än tidigare har upptäckt hur fantastiskt Sverige är och valt att semestra på hemmaplan. Råden om att hålla avstånd och hand i hand med att intresset för friluftsliv har ökat har gjort att försäljningssiffrorna för husbil och husvagn för 2021 är riktigt roliga att titta på.

– Jämfört med 2020 är det positivt och en ökning för husbil med 27 procent och husvagn med 8,5 procent. Utvecklingen är fortsatt positiv och lagren för husbilar och husvagnar behöver fyllas på, säger Lars-Erik Hörmander.

Inne att campa

Idag är det mer inne att campa. Den gamla nidbilden med familjer i likadana träningsoveraller är mer eller mindre borttvättad och 2021 ser vi att alla typer av människor campar. Glamping har blivit ett begrepp och lockat en ny målgrupp till campingplatserna. Att campa är dessutom ett bättre val för miljön.

– I jämförelse med andra semesteralternativ är camping ett klimatsmart val. Det är också något som fler och fler tar med i beräkningen. Idag finns det dessutom bra och miljösmarta alternativ till avloppshanteringen. Branschen behöver över lag bli bättre på att lyfta alla sina fördelar men den är fortfarande lite för traditionsbunden av sig.

Lars-Erik Hörmander, ordförande i HRF.

Rättvisare beskattning

När det så kallade bonus-malus-systemet för förbättrad miljöstyrning av transportsystemet infördes straffades husbilar hårt i Sverige. Tillverkare och återförsäljare har tillsammans med HRF i flera år drivit Husbilskampen för rättvisare beskattning. Men hur går det egentligen?

– Jag har goda förhoppningar och idag finns husbil med på den politiska agendan. Myndigheter och politiken har tagit fram nya förslag där HRF är med som remissinstans för att kunna påverka och framföra vilka effekter eventuella beslut kan leda fram till för en bransch som har framtiden för sig.

Komponentbrist oroar

Ett ökat köpsug har skapat ett hårt tryck på tillverkare runt om i världen att hinna producera tillräckligt för att möta efterfrågan. Detta har även försvårats av den rådande bristen på framför allt halvledare, som drabbat många branscher.

– Brist på halvledare och andra viktiga komponenter påverkar branschen som idag är beroende av korta leveranstider. Effekten har blivit att det finns nästan färdigproducerade fordon som saknar komponenter för att kunna leverera till den ökande efterfrågan på mobila fordon.

Känns positivt

När Lars-Erik blickar framåt mot 2022 är han dock positiv. Han ser en liten risk i att halvledarbristen ska göra att branschen får ett produktionstapp i början av året som kan bli svår att hämta igen. Men att intresset för mobilt boende ska fortsätta att öka det är Lars-Erik ganska säker på.

– Det känns oerhört positivt inför nästa år och vi ser ingen tendens till att intresset ska minska, snarare tvärtom. Sen vet vi inte hur ett eventuellt bakslag med pandemin påverkar branschen. Hittills har ju branschen gynnats men det är osäkert. Om gränserna till Norge och Tyskland är öppna påverkar också. Men att ännu fler kommer att vilja uppleva Sverige, det tror jag absolut, säger Lars-Erik Hörmander.

Relaterade artiklar

FreedomTravel breddar innehållet med influencers

Hymer sexfaldigt prisad i läsarundersökning

First Camp rekryterar 1200 personer – utan cv

Camptoo – ny delningsplattform för fritidsfordon

Sponsrad artikel

Nyckeln till PR Husbilars framgång

Moderna museet visar utställningen Svenska förvärv

© 2022 CampingSverige.se
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket